Onafhankelijk verzekeringsmakelaar

Zakenkantoor Mees

Maak een afspraak

Brandverzekering

De brandverzekering is in tegenstelling tot de verzekering BA Auto geen verplichte verzekering, maar is geen overbodige luxe voor iedereen die zijn woning of appartement wil beschermen tegen de gevolgen van brand en aanverwante gevaren.

De brandverzekering bevat buiten de basisdekking brand bijkomende waarborgen zoals electriciteitsschade, storm, glasbreuk … Wanneer een brandverzekering afsluiten? Een brandverzekering moet meestal onderschreven worden n.a.v. de aankoop van een woning. De kredietverlener zal dan vragen om als waarborg voor de lening een brandverzekering af te sluiten zodat zij hun geld kunnen recupereren indien uw woning bvb. totaal zou vernield zijn t.g.v. een brand.

Als huurder van een woning of appartement vraagt de verhuurder u meestal om ook een brandverzekering af te sluiten zodat zij vergoed worden in het geval dat u als huurder een schadegeval zou voorhebben in de woning. Uw brandverzekeraar zal de schade dan vergoeden in werkelijke waarde (heropbouwwaarde – sleet). Indien er een duidelijke verschil is en de totale heropbouwaarde hoger ligt dan de werkelijke waarde, dan komt de brandverzekering van de eigenaar tussen voor het verschil.

Er bestaat echter een uitzondering waarbij u als huurder niet voor de schade aan het gebouw dient verzekerd te zijn. Het betreft hier meestal woningen van Sociale Woonmaatschappijen zoals “De Ideale Woning” en “Sociale Bouwmaatschappij Schelle”. Zij hebben een speciale clausule in hun brandverzekeringen voorzien waardoor er door de huurder geen verzekering voor het gebouw dient voorzien te worden. In deze gevallen wordt er wel gevraagd om een Familiale verzekering af te sluiten om de persoonlijke aansprakelijkheid te dekken ten gevolge van bvb slecht onderhoud van de woning.

De verhuurder van een woning of appartement kan dus een clausule ‘afstand van verhaal’ in de polis laten opnemen zodat de huurder geen brandverzekering voor het gebouw dient te hebben. Door toepassing van deze clausule wordt alle schade rechtstreeks geregeld via de brandverzekering van de eigenaar. Deze clausule houdt wel een kleine bijkomende premie in die de verhuurder dan kan doorrekenen in de huurprijs in samenspraak met de huurder.

Voor uw inboedel kan u eveneens een brandverzekering afsluiten. Deze omvat alles wat tot de inhoud van een woning kan gerekend worden gaande van de kleinste zakdoek tot een volledige slaapkamer. Ook uw elektrische toestellen behoren hiertoe zoals uw TV en computer.

Verzekerde waarde

Welke waarde moet ik verzekeren voor mijn woning is een veel gestelde vraag. Eigenaars kunnen in de eerste plaats zelf de aankoopwaarde van hun woning laten opnemen, maar deze verschilt in zekere mate van de heropbouwwaarde die dient gerekend te worden om een gelijkwaardige woning of appartement terug op te bouwen.

Een 100% juiste waarde verzekeren is quasi onmogelijk en daarom zullen de meeste verzekeraars een stelsel voorstellen om de te verzekeren waarde te bepalen. Deze stelsel geven een benaderende waarde en zijn voor de meeste maatschappijen verschillend. Voor huurders van appartement is deze wel bij alle maatschappijen gelijk en wordt er uitgegaan van 20 maal de jaarlijkse huurprijs om de verzekerde waarde te bepalen.

Een andere manier om de verzekerde waarde te bepalen is de aanstelling van een expert die via uw verzekeraar kan aangesteld worden om de te verzekeren waarde te bepalen. Hier dient wel opgemerkt te worden dat niet alle verzekeraars deze optie aanbieden.

Bij toepassing van één van de stelsels of een expertise wordt er door de betrokken maatschappij geen evenredigheidsregel toegepast en zal men indien de verzekerde waarde toch kleiner zou zijn dan de werkelijke te vergoeden waarde alsnog de volledige waarde uitkeren.

Optionele dekkingen

Het betreft hier mogelijkheden die uw verzekeraar aanbiedt om uw woning of appartement uitgebreider te beschermen. Dit gaat van een diefstaldekking voor o.a. uw juwelen tot een uitbreiding voor alles wat er zich rondt uw woning bevindt zoals tuinmeubilair, zonnepanelen of zelfs een zwembad.

Een standaard brandverzekering komt tussen voor de inbraakschade aan uw woning, maar niet voor datgene wat gestolen is. Zo kan u bvb vergoeding bekomen wanneer dieven weg zijn met uw nieuwe I-pad, laptop of Smart-TV. Ook uw juwelen en andere kostbaarheden vallen hieronder.

Heeft u juist een nieuwe tuintafel en bijhorende stoelen gekocht en vraagt u zich af of deze wel vergoed worden in geval van storm? In dat geval kan u best uw polis eens nakijken aangezien verzekeraars zoals Baloise, AXA en AG Insurance de mogelijkheid bieden om dit te verzekeren. Uw zonnepanelen, tuinhek en zelfs een marmeren tuinbeeld, kortom alles wat er zich op en rond uw woning bevindt kan in een optioneel ‘pack’ bij opgenomen worden.

Mocht u nog vragen hebben of wenst u een offerte op maat kan u ons contacteren. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.