Onafhankelijk verzekeringsmakelaar

Zakenkantoor Mees

Maak een afspraak

Autoverzekering

Verplichte aansprakelijkheidsverzekering motorvoertuigen

De algemeen gekende BA verzekering is verplicht voor alle door een motor aangedreven voertuigen zoals auto’s, vrachtwagens, tractors, quads, moto’s en bromfietsen (zelfs elektrische).

Fietsen met een hulpmotor op benzine of een batterij vallen hier ook onder. Elektrische fietsen die niet zonder aandrijving op de pedalen kunnen voortbewegen en dus nog steeds de menselijke energie nodig hebben vallen hier evenwel niet onder.

De waarborg voor deze verzekering is gelijklopend en gekoppeld aan een wettelijk bepaalde modelcontract. De premies daarentegen zijn enorm uiteenlopend en worden door steeds meer factoren bepaald waaronder aantal jaren rijbewijs, postcode van de woonplaats en het aantal jaren zonder schadegeval in fout.

Omnium

De Volledige Omnium is de meest uitgebreide van de 2 en zal naast de Eigen schade ook nog dekking verlenen voor vandalisme, wanneer hier tijdig klacht voor werd neergelegd bij de Politie. Verder zal de volledige omnium alle voorvallen dekken die in de Beperkte omnium ook verzekerd zijn.

De Beperkte Omnium omvat nog een aantal nuttige waarborgen: Brand, Diefstal, Glasbraak en Natuurelementen. Vooral de laatste waarborg kan zijn nut bewijzen gezien de grillen die het weer de laatste jaren heeft getoond, denk maar aan hagelbollen waardoor de carrosserie van tientallen voertuigen werd beschadigd van een aantal jaren geleden en de wederkerende stormwinden die takken losrukken van bomen en hierbij uw wagen kunnen beschadigen.

Bestuurdersverzekering

We komen hier op een punt dat door velen niet geweten is. Wanneer er zich een ongeval voordoet, dan is de bestuurder van het aansprakelijke voertuig steeds uitgesloten van vergoeding als hij hierbij gekwetst geraakt.
De bestuurdersverzekering 

vangt dit op en zal de lichamelijke schade van de aansprakelijke bestuurder vergoeden. De niet-aansprakelijke bestuurder zal immers vergoed worden door de BA-verzekering van de aansprakelijke tegenpartij. De bestuurdersverzekering is een optionele dekking in uw BA verzekering.

Bijstand

Deze bijstand wordt dikwijls verwisseld met de waarborg rechtsbijstand die we hieronder bekijken. De bijstand kennen we het beste van de service die verleend wordt door maatschappijen zoals Europ Assistance en VAB.

Het betreft hier een dienstverlening wanneer men bvb met zijn voertuig in panne staat in het buitenland of ten gevolge van een ongeval vervroegd dient terug te keren van vakantie. De meeste verzekeraars bieden ondertussen deze waarborg ook als bijkomende optie in hun BA Autoverzekering 

en dit vaak aan een voordeliger tarief. Het beste is dan  afhankelijk van de reis of reizen die men maakt om de waarborgen te vergelijken.

Rechtsbijstand

Tenslotte is er dan nog de waarborg rechtsbijstand die als laatste onderdeel aan de autoverzekering kan toegevoegd worden. De rechtsbijstand omvat eigenlijk de juridische elementen die men bij het autorijden kan tegenkomen zoals de kosten van een advocaat indien u dient voor te komen voor de rechtbank n.a.v. een verkeersovertreding of een ongeval.

Deze rechtsbijstand zal indien u opteert voor de uitgebreide formule ook tussenkomen voor de gerechtskosten die men dient te betalen als er een zaak in zijn/haar nadeel wordt uitgesproken. Het zijn dan ook die gerechtskosten die hoog kunnen oplopen in functie van het toegekende schadebedrag.

Het is tenslotte nuttig om te weten dat wanneer u een ongeval heeft met een buitenlandse tegenpartij in België of algemeen gezien een ongeval heeft in het buitenland, dat de rechtsbijstandsverzekeraar uw kosten zal recupereren bij de tegenpartij.

Mocht u nog vragen hebben of wenst u een offerte op maat kan u ons contacteren. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.